Historie

Het BBC is ontstaan in de tweede helft van de zestiger jaren toen een aantal studenten van de studentenvereniging DEMOS lid werden van de Stratumse Harmonie in Eindhoven. In het begin werd gespeeld in steeds wisselende bezettingen totdat in het najaar van 1972 een vaste groep ontstond met als naam T-zeikers.

De leden waren studenten uit de studentenhuizen Terminus en Tortilla House (vandaar de T) alsmede jongere leden van de Stratumse Harmonie.


1976, consort of comfort?


In 1976 werd de naam veranderd in Bourgondisch Bras(s) Consort, althans dat was de bedoeling. Op een affiche kwam Bourgondisch Bras(s) Comfort te staan en tot op heden wordt nog steeds deze naam gebruikt.

In 1996 werd aan het BBC de Gouden Rommelpotter toegekend, de onderscheiding voor de persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de caranavalsmuziek in het Lampegat.

Op Carnavals maandag 11 februari 2002, kreeg onze muzikale leider Joris Nieuwendijk, de Gouden Rommelpotter uitgereikt.

© Copyright 2021 Bourgondisch Bras(s) Comfort

Built with ‌

Offline Website Creator
We gebruiken cookies om ons site zo goed mogelijk te laten werken.